PDMS芯片批量注塑成型

PDMS芯片以其透气、质地柔软、管道光滑和加工周期短等特性,成为诸多生化检测领域产业化芯片的最佳材质。汶颢自主开发了半自动和自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,实现混胶-点胶-脱泡-固化-切割-打孔-键合全过程的半自动或全自动化,可以满足客户对于PDMS芯片批量生产的需求。

半自动批量生产:采用半自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,生产能力在100-400模/8小时,单日芯片生产量可达2000片,年产量实现72万片。

全自动批量生产:采用全自动PDMS芯片批量注塑成型工艺,生产能力在400-2000模/8小时,单日芯片加工量可达10000片,年产量实现300万片。

PDMS芯片批量加工注塑成型机                    PDMS芯片批量加工设备配件:注塑槽 

 批量注塑机                                                       注塑槽